Regulamin

Regulamin  określa  zasady  zakupów  w  sklepie www.napolskimniebie.pl   należącym  do  F.U.H. Marek Rokowski  z  siedzibą:  ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów.

Firma posiada numer REGON 070564716 oraz numer NIP 5511006012

Dane do wpłat : F.U.H. Marek Rokowski, ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów

Bank i nr konta: PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała

ul. Ks. Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała Polska

swift: PKOPPLPW

iban: PL 49 1240 4142 1111 0000 4826 0149

Złożenie  zamówienia  jest  równoznaczne  ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy napolskimniebie.pl   prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej  www.napolskimniebie.pl  

Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Wszystkie produkty oferowane na stronie  www.napolskimniebie.pl   są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne  od wad fabrycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski legalnie.

Wszystkie  ceny  produktów  w  sklepie  internetowym podane są w wartości brutto w polskich złotych.

Do  każdego  zamówienia  wystawiana  jest faktura  vat przesyłana na życzenie w formie  elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy.

Zdjęcia  przedstawionych  w  sklepie  towarów  mogą  odbiegać  od  wyglądu   rzeczywistego  produktu z uwagi na przetwarzanie obrazu w formie zdjęcia cyfrowego.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia  można   dokonywać   przez  24   godziny  na  dobę  za  pośrednictwem strony internetowej www.napolskimniebie.pl  

Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy  ( imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

  1. w przypadku zamówień płatnych poprzez system Paypal – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Płatności24

  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto F.U.H. Marek Rokowski, po zaksięgowaniu płatności.

Po  dokonaniu  zamówienia  klient otrzymuje drogą mailową jego potwierdzenie co jest równoznaczne

z zawarcie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy kupna sprzedaży.

Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

Koszty i terminy dostawy

Płatności

Zasady zwrotu i reklamacje

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca  dokłada   wszelkich  starań,  aby  treść  oferty  sprzedaży  towarów  jak  najdokładniej odpowiadała  rzeczywistości.  Możliwe  jest  jednak  wystąpienie  błędu  podczas aktualizacji np. ceny. Powstałe w ten sposób rozbieżności zostaną skorygowane na etapie przyjmowania zamówienia.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  sklepu  napolskimniebie.plmają  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie  zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę , po  udostępnieniu  zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www. napolskimniebie.pl

Życzymy udanych zakupów

napolskimniebie.pl