ZWROTY I REKLAMACJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Zgodnie   z   Ustawą  z  2  marca   2000  roku   "O  ochronie  niektórych   praw   konsumentów   oraz o  odpowiedzialności  za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  klient może zrezygnować z  towaru  kupionego  w  naszym  sklepie  bez  podania  przyczyny  w  ciągu  14  dni  od daty odebrania przesyłki.

Zwrot  bez  zadawania  pytań  jest  możliwy,  gdy  towar nie  był  używany,  nie został w żaden sposób zniszczony  oraz  posiada   metkę  towarową.  Zwracany  towar  należy  odsyłać  razem  z  otrzymaną fakturą   oraz  informacją   o  numerze  konta  na  jakie  należy  przelać  zwracane  pieniądze.  Jeżeli zwracany  towar  zostanie  odesłany  w opakowaniu nieoryginalnym firmy www.napolskimniebie.pl zastrzega sobie prawo do  potrącenia  kosztu  opakowania  ze  zwracanej  kwoty.  Pieniądze  zostaną  zwrócone  w ciągu 7 dni roboczych  przelewem  bankowym   na  konto  wskazane  przez  klienta.   Koszt  odesłania  towaru  nie podlega zwrotowi.

Zwrotowi podlegają wyłącznie towary  produkowane seryjnie przez producentów. Jeżeli klient indywidualnie dobiarał kolor, fakturę, wielkość towaru zakupiony przez niego produkt nie podlega zwrotowi.

Reklamacji  podlegają  wyłącznie  wady  ukryte  powstałe  z  winy  producenta.  Reklamacja  koloru lub proporcji  produktu   nie   będzie   rozpatrywane  między  innymi   ze   względu  na  różnie  ustawienia parametrów monitorów klientów.

Jeśli  w  momencie  dostawy  zamówienia  wygląd  zewnętrzny  opakowania  transportowego  (wgniecenia opakowania, wyraźny odgłos potłuczonego szkła) wskazuje na uszkodzenie zawartości prosimy o pisemną odmowę kurierowi przyjęcia paczki i niezwłoczne poinformowanie naszego sklepu.

 

do pobrania: formularz zgloszenia reklamacji

Podstawą  do  przyjęcia  reklamacji  jest  przesłanie  reklamowanego  produktu  na adres:

F.U.H. Marek Rokowski  (adres prowadzenia
działalności: ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów

adres dla reklamacji: marek@ napolskimniebie.pl

Czas na rozpatrzenie reklamacji przez firmę F.U.H. Marek Rokowski  . to 14 dni kalendarzowych.

 

Wraz  z  produktem  koniecznym  jest  wysłanie  dowodu  zakupu  oraz  zgłoszenia reklamacyjnego ze szczegółowym opisem uszkodzenia.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Klient ma prawo do:

  • wymiany produktu na taki sam, ale pozbawiony wady,

  • wymiany na inny produkt z oferty,

  • zwrotu środków finansowych równych cenie produktu.